Formularz ofertowy

2016-07-13

Szkolenie kuratorów sądowych zawodowych i społecznych z ustawy o ochronie danych osobowych w pracy kuratora sądowego (zawodowego i społecznego) obejmujące zakres tematyczny:

  • wykorzystywanie i przetwarzanie informacji uzyskiwanych przez kuratorów sądowych podczas wykonywania czynności służbowych,
  • wykorzystywanie przedkładanej dokumentacji o stanie zdrowia (np. karty informacyjne) skazanego lub członków jego rodziny w toku wykonywania jednorazowych wywiadów środowiskowych lub prowadzenia dozorów, w szczególności dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi w kontekście ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  • zakres zawieranych informacji w wywiadach środowiskowych zleconych(jednorazowo) lub w aktach wykonawczych dotyczących członków rodziny oskarżonego lub skazanego,
  • zakres udzielanej informacji (ustnej, pisemnej) przez kuratora sądowego instytucjom pomocowym np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Policja, organizacje pozarządowe, zakres udzielanej informacji członkom rodziny dotyczącej sytuacji prawnej skazanego lub miejsca jego pobytu.
  • wydanie imiennego potwierdzenia (certyfikatu, zaświadczenia) o odbytym szkoleniu.

Rejestr zmian dla: Formularz ofertowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Maria Wawrzusiszyn
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2016-09-01
Publikacja w dniu:
2016-09-01
Opis zmiany:
Wybór oferty