I Wydział Cywilny

tel./faks: (84) 665-74-89
pokój nr 13 (parter)

e-mail: cywilny@tomaszowlub.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału

SSR Małgorzata Maria Chrzanowska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Maciej Cezary Czubak

Sędziowie

SSR Sławomir Bańka (podział czynności)

SSR Małgorzata Maria Chrzanowska (podział czynności)

SSR Maciej Cezary Czubak (podział czynności)

SSR Jolitta Pokrywiecka (podział czynności)

SSR Mirosław Janusz Różaniecki (podział czynności)

Kierownik Sekretariatu

Renata Rycak

Właściwość miejscowa

Miasto Tomaszów Lubelski oraz gminy: Bełżec, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek

Właściwość rzeczowa

Rozpoznawanie spraw w postępowaniu procesowym:

  • sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75.000 zł za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 17 kpc)
  • sprawy o naruszenie posiadania bez względu na wartość przedmiotu sporu
  • sprawy o usunięcie niezgodności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym bez względu na wartość przedmiotu sporu

Rozpoznawanie spraw w postępowaniu nieprocesowym:

  • w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uregulowanie własności, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu

Rozpoznawanie spraw w postępowaniu egzekucyjnym:

  • sprawy dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika Sądowego
  • sprawy dotyczące egzekucji świadczeń niepieniężnych w sprawach zastrzeżonych dla sądu jako organu egzekucyjnego
  • sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym
  • sprawy ze skargi na czynność komornika
  • sprawy o wyjawienie majątku

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2018-10-31
Publikacja w dniu:
2018-10-31
Opis zmiany:
Aktualizacja podziału czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Michał Sochań
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2018-09-07
Publikacja w dniu:
2018-09-07
Opis zmiany:
Zmiana terminu delegacji SSR M. Różanieckiego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
Aktualizacja podziału czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Alina Obszańska
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
Dodano informacje o delegacji sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Michał Sochań - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-11-11
Publikacja w dniu:
2015-11-11
Opis zmiany:
b/d