III Wydział Rodzinny i Nieletnich

tel.: (84) 665-74-89, faks: (84) 665-74-49
pokój nr 15 (parter)

e-mail: rodzinny@tomaszowlub.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału

SSR Krzysztof Pliszka

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Barbara Barszczewska

Sędziowie

SSR Barbara Barszczewska (podział czynności)

SSR Maciej Cezary Czubak (podział czynności)

SSR Krzysztof Pliszka (podział czynności)

Kierownik Sekretariatu

Barbara Steczkiewicz

Właściwość miejscowa

Miasto Tomaszów Lubelski oraz gminy: Bełżec, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek

Właściwość rzeczowa

  • sprawy dotyczące rodzin i małoletnich dzieci na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25.02.1964 r. z późniejszymi zmianami z wyłączeniem spraw o rozwód i separację
  • sprawy dotyczące nieletnich, popełnianych przez nich czynów karalnych i demoralizację na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
  • sprawy o leczenie psychiatryczne na podstawie ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, jak również o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu na mocy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Pliszka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
Aktualizacja podziału czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Michał Sochań - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-11-11
Publikacja w dniu:
2015-11-11
Opis zmiany:
b/d