Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są w trybie przepisów zawartych w rozdziale 5 a ustawy z dnia 27 lipca 2011 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.).
Skargi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w formie ustnej do protokołu.
W Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim skargi i wnioski w formie pisemnej można nadesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w Oddziale Administracyjnym, ul. Lwowska 55, Tomaszów Lubelski, pokój 104.
Skargi w formie ustnej do protokołu można złożyć w Oddziale Administracyjnym. Skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej można nadesłać na adres e-mailowy: poczta@tomaszowlub.sr.gov.pl. Składając skargę w formie elektronicznej należy wskazać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. Odpowiedź na skargę wysyłana będzie w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków

  • Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków, stosownie do art.41b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) jest właściwy prezes sądu,
  • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego - art. 41 b § 2 powyższej ustawy,
  • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego – art.41b § 3 powyższej ustawy.

Adres Sądu

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski

Adres poczty elektronicznej

e-mail: poczta@tomaszowlub.sr.gov.pl


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 16 maja 2012 r., poz. 524).

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Michał Sochań - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-11-12
Publikacja w dniu:
2015-11-12
Opis zmiany:
b/d