Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

2019-02-25

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim stosownie do zapisów art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie informuje, że na podstawie przyjętego planu finansowego wydatków budżetowych dla tutejszej jednostki na rok 2019 nie przewiduje udzielania zamówień, do których zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
PUBLIKACJA