Status prawny

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim jest sądem powszechnym znajdującym się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, działającym na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1987r. Nr 38, poz. 218 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007r. Nr 38, poz. 249);
  • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003r. Nr 5 poz. 22).

Obszar właściwości

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim objemuje miasto Tomaszów Lubelski oraz gminy: Bełżec, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek.

Rejestr zmian dla: Status prawny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Michał Sochań - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-11-11
Publikacja w dniu:
2015-11-11
Opis zmiany:
b/d