Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim współuczestniczy w realizacji Projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” w zakresie dostosowania budynku Sądu przy ul. Lwowskiej 55.

Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób niepełnosprawnościami” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: listopad 2023 r.
Przewidywany koszt realizacji projektu: 35 000 000,00 zł
Szacowany wkład UE 29 498 000,00 zł

Cel projektu: Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do sądów oraz podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty: poprawa dostępności do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu realizowane są przez podmioty zewnętrzne. Zespół Projektowy, którego członkami są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, pełni funkcję nadzorczo-merytoryczną.

Więcej informacji o projekcie dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-dostepnosc

Rejestr zmian dla: Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-04-07 13:22:24
Publikacja w dniu:
2023-04-07 13:22:24
Zmiany:
Podejrzyj