Status prawny

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim jest sądem powszechnym znajdującym się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, działającym na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 z późn. zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. z 2023 r. poz. 2462);

  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2514);

  • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r.  poz. 138).

Obszar właściwości

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim objemuje miasto Tomaszów Lubelski oraz gminy: Bełżec, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek.

Rejestr zmian dla: Status prawny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2024-04-11 15:18:33
Publikacja w dniu:
2024-04-11 15:18:33
Zmiany:
Podejrzyj