Adm-261-2/23 Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

2023-09-26

Adm-261-2/23

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastosowaniem przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych właściwe dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) pn.: Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00413652

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1d79042c-5a44-11ee-9aa3-96d3b4440790

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d79042c-5a44-11ee-9aa3-96d3b4440790

Rejestr zmian dla: Adm-261-2/23 Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2023-09-26 13:31:36
Publikacja w dniu:
2023-09-26 13:31:36
Zmiany:
Podejrzyj