Adm-263-21/23 Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną dla Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.

2023-07-24

Adm-263-21/23

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych prowadzonym poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp na obsługę prawną dla Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.

Termin składania ofert upływa dnia 07 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00.

W załączeniu:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3) EDYTOWALNY Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4) Załącznik nr 2 – Wzór umowy (projekt umowy)

5) Odpowiedzi na zadane pytania do dnia 31.07.2023 r.

6) Informacja z otwarcia ofert

7) Informacja o wyborze oferty

 • UZP:
  niepodlegający ustawie
 • tryb:
  0
 • nr sprawy:
  Adm-263-21/23
 • termin:
  07.08.2023r.;godz.10:00
 • procedura:
  zakończona
 • status:
  rozstrzygnięty

Rejestr zmian dla: Adm-263-21/23 Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną dla Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2023-08-10 10:03:17
Publikacja w dniu:
2023-08-10 10:03:17
Zmiany:
Podejrzyj