ADM.262.12.2024 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ REMONTU SCHODÓW W CZĘŚCI ZABYTKOWEJ BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

2024-05-28

Adm.262.12.2024

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych prowadzonym poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. pkt 1 Pzp na usługę sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu schodów wejściowych w części zabytkowej budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2024 roku o godz. 10:00.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu - pliki do pobrania poniżej:

Opublikowano informację z otwarcia ofert - szczegóły w załączonym pliku.

Opublikowano informację o wyborze oferty - plik do pobrania poniżej:

 • UZP:
  niepodlegający ustawie
 • tryb:
  0
 • nr sprawy:
  Adm.262.12.2024
 • termin:
  10.06.2024r. godz.10:00
 • procedura:
  zakończona
 • status:
  rozstrzygnięty

Rejestr zmian dla: ADM.262.12.2024 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ REMONTU SCHODÓW W CZĘŚCI ZABYTKOWEJ BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2024-06-21 13:25:40
Publikacja w dniu:
2024-06-21 13:25:40
Zmiany:
Podejrzyj