Rachunki bankowe

Konto dochodów budżetowych:

Wpłaty za wpisy, grzywny, koszty, opłaty sądowe, opłaty notarialne

Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Lublinie
72 1010 1339 0108 4922 3100 0000

Konto sum na zlecenia (zaliczki):

Zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia

Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Lublinie
12 1010 1339 0108 4913 9800 0000

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

Wpłaty nawiązek i świadczeń pieniężnych

Bank Gospodarstwa Krajowego Odział w Lublinie
97 1130 1206 0028 9157 1320 0001

Konta sum depozytowych:

Wpłaty poręczeń i zabezpieczeń majątkowych, kaucje, wadia, depozyty

(przed złożeniem depozytu walutowego należy skontaktować się z Księgowością tutejszego sądu pod nr tel. (84) 665-74-63)

PL Konto do wpłat w PLN (zł):

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
81 1130 1017 0021 1002 7390 0004

USA Konto do wpłat w USD ($):

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
54 1130 1017 0021 1002 7390 0005

EU Konto do wpłat w EUR (€):

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
38 1130 1017 0021 1002 7390 0002

CH Konto do wpłat w CHF (fr.):

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
65 1130 1017 0021 1002 7390 0001

UK Konto do wpłat w GBP (£):

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
11 1130 1017 0021 1002 7390 0003


Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
  • imię i nazwisko/nazwa firmy;
  • sygnatura akt;
  • numer karty dłużnika;
  • powód wpłaty.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie w przekazaniu Państwa wpłaty.

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-09 09:03:58
Publikacja w dniu:
2020-11-09
Zmiany:
Podejrzyj