Opłaty sądowe

DOKONYWANIE WPŁAT GOTÓWKĄ LUB KARTĄ PŁATNICZĄ NA RZECZ SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2020 r. wpłaty z tytułu:

  • dochodów budżetowych (w tym: opłaty cywilne, opłaty w sprawach rodzinnych i nieletnich, opłaty karne, koszty sądowe, opłaty wieczystoksięgowe, grzywny);
  • sum na zlecenie (zaliczki sądowe w postępowaniu cywilnym, rodzinnym i nieletnich)

można dokonywać bez dodatkowych opłat w następujący sposób:

  • Gotówką na konto Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w punktach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.
    Najbliższa placówka Urzędu Pocztowego jest zlokalizowana przy ul. Żwirki i Wigury 4 (280 m od budynku Sądu; czynna w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 19:00).
    Bez prowizji i opłat są realizowane tylko wpłaty STANDARD – prosimy korzystać tylko z rodzaju wpłat STANDARD.

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
• imię i nazwisko/nazwa firmy;
• sygnatura akt;
• numer karty dłużnika;
• powód wpłaty.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie w przekazaniu Państwa wpłaty.

Numery rachunków bankowych do opłat gotówkowych w placówkach Poczty Polskiej:

Konto dochodów budżetowych:
(opłaty cywilne, opłaty w sprawach rodzinnych i nieletnich, opłaty karne, koszty sądowe, opłaty wieczystoksięgowe, grzywny)
Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Lublinie
72 1010 1339 0108 4922 3100 0000

Konto sum na zlecenia:
(zaliczki sądowe w postępowaniu cywilnym, rodzinnym i nieletnich)
Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Lublinie
12 1010 1339 0108 4913 9800 0000

  • Kartą płatniczą za pośrednictwem opłatomatu (samoobsługowego terminala płatniczego), który jest zainstalowany na parterze w budynku Sądu, umożliwiającego dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej. Opłatomat umożliwia również zakup e-Znaków opłaty sądowej.
Samoobsługowa płatność – jak to działa?

Instrukcja obsługi samoobsługowego terminala płatniczego

Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydruk z opłatomatu.

Płatność kartą w opłatomacie nie jest obciążona żadnymi kosztami po stronie dokonującego wpłaty.

Obsługą techniczną opłatomatów na rzecz Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim zajmuje się Instytut Systemów Publicznych, z którym została podpisana umowa na najem tego urządzenia. Transakcje za pośrednictwem terminala płatniczego obsługuje First Data Polska.

  • Płatności można realizować bezpośrednio na Rachunki bankowe tutejszego sądu.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Michał Sochań
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2021-11-05 09:28:46
Publikacja w dniu:
2021-11-05
Zmiany:
Podejrzyj