Ogłoszenie w sprawie I Ns 162/24

2024-05-08

Ogłoszenie sądowe

W Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 162/24 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Koluch o zezwolenie na złożenie kwoty pieniężnej w wysokości 2 288,00 zł do depozytu sądowego, należnej wierzycielom  zmarłej Danieli Janinie Wiśniewskiej. Wzywa się wszystkie osoby, by w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje wierzytelności i odebrały przedmiot depozytu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 162/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zbigniew Lewandowski
Dokument z dnia:
2024-05-08 11:18:13
Publikacja w dniu:
2024-05-08 11:18:13
Zmiany:
Podejrzyj