Ogłoszenie w sprawie I Ns 206/24

2024-05-20

Ogłoszenie sądowe o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

 

W dniu 14 maja 2024 roku w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 206/24 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Wiktorii Wawrzusiszyn c. Michała i Heleny zmarłej w dniu 21 października 2021 roku w Tomaszowie Lubelskim, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Justynówka.

 

POUCZENIE

 

1. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2. osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. jako spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3. osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. jako spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 206/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zbigniew Lewandowski
Dokument z dnia:
2024-05-20 10:27:50
Publikacja w dniu:
2024-05-20 10:27:50
Zmiany:
Podejrzyj