Ogłoszenie w sprawie I Ns 62/24

2024-07-09

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

W dniu 11 kwietnia 2024r. w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 62/24 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janinie Lizak (PESEL:44041509209), córce: Jana i Agnieszki - nazwisko rodowe matki spadkodawczyni: Mróz, zmarłej w dniu 1 maja 2022 r. w Żulicach, ostatnio stale zamieszkałej pod adresem: Żulice 16, 22-652 Telatyn

POUCZENIE

osoba która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 62/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2024-07-09 09:29:40
Publikacja w dniu:
2024-07-09 09:29:40
Zmiany:
Podejrzyj