Ochrona radiologiczna

Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące do kontroli przesyłek i bagażu, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez Sąd działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Rejestr zmian dla: Ochrona radiologiczna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2023-10-12 13:21:20
Publikacja w dniu:
2023-10-12 13:21:20
Zmiany:
Podejrzyj