Sprawozdania statystyczne

Rok 2023

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5R: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

I. półrocze 2023

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5R: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2022

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5R: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

I. półrocze 2022

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5R: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2021

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5R: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

I. półrocze 2021

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5R: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2020

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5R: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

I. półrocze 2020

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5R: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2019

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

I. półrocze 2019

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S6R: Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

S7R: Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

S10R: Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2018

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

I. półrocze 2018

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2017

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

I. półrocze 2017

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 Rok 2016

S1R: Sprawozdanie w sprawach cywilnych

S5: Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

S16/18: Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

S20KW: Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

S23K: Sprawozdanie z czynności komornika

S40R: Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rejestr zmian dla: Sprawozdania statystyczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2024-03-05 10:42:55
Publikacja w dniu:
2024-03-05 10:42:55
Zmiany:
Podejrzyj