Kontrole zewnętrzne

Organ kontrolujący Temat kontroli Dokumenty
Rok 2014
Archiwum Państwowe w Zamościu Kontrola archiwum zakładowego

Protokół kontroli
Wystąpienie pokontrolne

Rok 2016
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej Protokół ustaleń
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu Przestrzeganie i stosowanie przepisów dot. ochrony zabytków Protokół kontroli
Rok 2017
Archiwum Państwowe w Zamościu  Kontrola archiwum zakładowego Protokół kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Rok 2019
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Biłgoraju
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół kontroli
Rok 2021
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej Protokół ustaleń
Archiwum Państwowe w Zamościu

Kontrola archiwum zakładowego

Protokół kontroli
Wystąpienie pokontrolne

 

Rejestr zmian dla: Kontrole zewnętrzne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Michał Sochań
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2022-01-14 09:24:20
Publikacja w dniu:
2022-01-14
Zmiany:
Podejrzyj